gevalia Farmers initiative

Vad innebär Farmers Initiative?

När kaffebönderna har tillgång till rätt verktyg, utbildning och kunskap, blomstrar hela det lokala samhället. Därför skapade vi Farmers Initiative.

För varje förpackning av det här specialkaffet som du köper, donerar vi 2 kr till ett av projekten i vårt hållbarhetsprogram, Common Grounds. Dessa projekt skapar positiv förändring för kaffebönderna när det kommer till:

groupe-292-svg.png Kaffeböndernas välstånd
groupe-289-svg.png Jämlikhet
groupe-284-svg.png Hållbart jordbruk

PROJEKT HONDURAS

Detta projekt fokuserar på hela familjen för att uppmuntra deltagande och inkludering, och på att förbättra deras tillgång till dricksvatten och energiförsörjning.

Läs mer om Honduras-projektet

Projekt Peru

Genom förbättring av böndernas utrustning och teknik strävar vi på Gevalia efter att öka den totala kvaliteten på kaffebönorna som levereras av bönderna för att optimera deras inkomst och levnadsstandard.

Läs mer om Peru-projektet

gevalia Farmers initiative

Farmers Initiative kaffeblandningar

Gevalia Farmers initiative är tillgängligt i två olika varianter i både bryggkaffe och hela bönor. Den brasilianska varianten är en mellanrost medan varianten från honduras är mer lätt mörkrostad. För varje förpackning av det här specialkaffet vi säljer, donerar vi 2 kr till ett av projekten i vårt hållbarhetsprogram.

COMMON GROUNDS


Common Grounds är utformat för att ge transparens i de prioriterade hållbarhetsutmaningarna i kaffeförsörjningskedjan och för att kontinuerligt förbättra de sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållandena i kaffeproducerande länder.

Hållbart jordbruk

Card2 Icon 1.png Klimatförändring
Card2 Icon 2.png Mark/Jord
Card2 Icon 3.png Vatten

Jordbruksmetoder som skyddar vår planet för kommande generationer

Jämlikhet

Card2 Icon 1.png Jämlikhet mellan kön och ungdomar
Card2 Icon 2.png Utesluter barnarbete
Card2 Icon 3.png Arbetsvillkor


Medvetenhet och metoder som främjar lika möjligheter och förbättrar arbetsförhållanden som skapar bättre förutsättningar för kvinnor, barn och ungdomar

Kaffeböndernas välstånd

Card1 Icon 1.png Farm Management
Card1 Icon 2.png Förbättrad avkastning
Card1 Icon 3.png Diversifiering


Att bygga upp kapacitet för att göra jordbruket ekonomiskt hållbart