Gevalia koldiodoxidneutral fabrik

REDUCERAT KLIMATAVTRYCK

Gevalia har ett starkt engagemang för miljö och hållbarhet. Vi fokuserar på att minimera vårt klimatavtryck.

KOLDIOXIDNEUTRAL FABRIK*

Vi arbetar för att minimera vårt företags klimatavtryck runt om i världen. I mars 2021 uppnådde vår fabrik i Gävle koldioxidneutralitet, verifierad av SGS.

Vår fabrik i Gävle i Sverige, hem för det ikoniska varumärke, GEVALIA, har realiserat koldioxidneutralitet* i mars 2021, i enlighet med PAS 2060-standarden, verifierad av SGS.

KOLDIOXIDNEUTRALITET I GÄVLE

Vår fabrik i Gävle i Sverige, hem för det ikoniska varumärke, GEVALIA, har realiserat koldioxidneutralitet* i mars 2021, i enlighet med PAS 2060-standarden, verifierad av SGS.

PAS 2060 är en standard som publicerats av British Standards Institution (BSI) och som anger de krav som alla enheter som försöker påvisa koldioxidneutralitet måste uppfylla. JDE kommer att upprätthålla åtagandet fram till 2023 och vi kommer att fortsätta vårt arbete med koldioxidneutralitet efter 2023. Målen i PAS 2060-standarden bygger på att kvantifiera anläggningens koldioxidavtryck med hjälp av en globalt erkänd metod, utveckla en förvaltningsplan för att minska utsläppen av växthusgaser och kompensera de återstående utsläppen.

Gevalia Kaffebonor

FOKUS PÅ ATT MINIMERA VÅRT KLIMATAVTRYCK

JDE Gävle Plant Director Andreas Wendel kommenterar: "Som en del av vårt globala åtagande för hållbarhet fokuserar vi på att minimera miljöpåverkan av våra verksamheter runt om i världen. Idag är ett viktigt steg i minskningen av våra växthusgasutsläpp i Gävle och kommer att fungera som en referenspunkt för den fortsatta ökningen av våra insatser vid andra tillverkningsanläggningar runt om i världen.”

Gevalia Kaffebonor Produktion

ENERGIEFFEKTIVITET

Fabriken har framgångsrikt genomfört olika initiativ för förbättrad energieffektivitet samt övergången till förnybar el. De återstående utsläppen uppvägdes i sin tur av inköp av certifierade kolkrediter som genererades av ett projekt för ren utvecklingsmekanism (CDM) för att producera el från biomassaavfall från jordbruk i en region i Indien.

Gevalia Framtida Planer

FRAMTIDA PLANER

Med blicken framåt har JDE Gävle tagit fram en plan för fortsätta att minska utsläppen av växthusgaser under de kommande tre åren, med fokus på att minska bränsleförbrukningen och ställa om till energianvändning från förnybara energikällor, vilket bekräftar engagemanget för miljö och hållbarhet.

JDE Peet's

Mer information om JDE Peets hållbarhetsresa.

SGS-certifiering

Mer information om SGS-certifiering.

* Vår tillverkningsanläggning i Gävle har bekräftats koldioxidneutral för 2020 av testinstitutet SGS Spain när det gäller energiförbrukning och uppvärmning av anläggningen. Det innebär att det har bekräftats att anläggningarnas energiförbrukning och uppvärmning inte leder till något nettoutsläpp av koldioxid i atmosfären. Det har uppnåtts genom våra fokuserade insatser för att minska vår totala energianvändning på platsen, användningen av förnybara energikällor där det är möjligt och genom att köpa så kallade koldioxidkrediter för att kompensera för utsläppen av växthusgaser med avseende på vår återstående energianvändning. Vi har ett miljöprogram på plats för att upprätthålla de uppnådda resultaten och vi fortsätter vårt hårda arbete med att ytterligare minska koldioxidavtrycket från vår tillverkningsprocess under de kommande åren. Du kan läsa hela rapporten från SGS här , där du också hittar ytterligare information om vårt miljöarbete och om hur vi arbetar för att minska vårt koldioxidavtryck genom att köpa så kallade koldioxidkrediter.