Ansvarsfull handel:

ett inkluderande förhållningssätt

För Gevalia som en del av JDE Peet's innebär ansvarsfull handel av kaffe att vi samarbetar med jordbrukare för att förstå deras utmaningar och aktivt hjälpa dem med att åtgärda dessa.

Kaffe odlas på olika platser på jorden, var och en med unika förutsättningar och odlingssystem. Vi förstår och erkänner detta, och därför är vårt program för ansvarsfull handel baserat på två tillvägagångssätt som återspeglar mångfalden hos jordbrukare och deras förutsättningar, detta genom att:

1.

Stödja småskaliga jordbrukare på deras väg mot hållbara metoder genom våra jordbruksinitiativ och tredjepartsverifiering.

2.

Erkänna ansträngningarna hos de mest avancerade jordbrukarna genom certifiering.

Gevalia köper in 100 % av vårt kaffe genom vårt program för ansvarsfull handel, och använder dessa tillvägagångssätt för att skapa en bättre framtid där jordbrukare är välmående och naturen frodas.

Inkluderande handel: Assess, Adress, Progress

 

Vår innovativa och inkluderande program "Assess, Adress, Progress ” gör det möjligt för oss att direkt engagera oss för att kunna stötta jordbrukare och naturen.

  • För att bedöma vår värdekedja och identifiera fokusområden samarbetar vi med Enveritas, en oberoende ideell organisation som verifierar inköp av kaffe mot kaffestandarder rörande hållbarhet. Våra partners har genomfört markbaserade bedömningar rörande områden såsom barnarbete, arbetsvillkor, klimat och natur, för att fastställa vad de specifika behoven i jordbruksområdena är.
  • För att åtgärda de identifierade bristerna inrättar vi fleråriga jordbruksprogram där vi samarbetar med jordbrukare, kooperativ, exportörer, icke-statliga organisationer, kafferosterier, samhällen och regeringar för att förbättra standarderna inom de relevanta fokusområdena som identifierats genom dessa bedömningar.
  • Slutligen gör vi framsteg genom att mäta oss mot nyckel-KPIer uppsatta för våra jordbruksprogram, dela dessa och lära oss av insikterna. Vi inser att många frågor är komplexa och kommer att ta flera år att lösa, men det är vårt ansvar att engagera våra intressenter i en öppen dialog och samarbetsåtgärder för att ta itu med avgörande sociala och miljömässiga frågor inom områdena där kaffe odlas.

 

STÖDJER KAFFEBÖNDERNA

Vi, som kafferostare med en historia som går mer än 100 år tillbaka i tiden, tar vårt ansvar på allvar genom att samarbeta med lokala kaffesamhällen för att förbättra levnadsförhållanden för tusentals små kaffebönder. Gevalia är ett kaffe för alla dagar och tillfällen, och vårt mål är därför att säkerställa ett hållbart kaffe för morgondagen. Därför vidtar vi nu åtgärder för att bygga en bättre kaffevärld.

gevalia Farmers initiative

gevalia ger tilbaka

Gevalia stöttar kaffebönder, så att vi tillsammans kan skapa positiv förändring. För varje förpackning av vårt Farmers Initiative kaffe som du köper, donerar vi pengar till projekt som stöttar kaffebönderna och förbättrar deras vardag.

ANSVARSFULL HANDEL

SKOLBYGGNADSPROJEKT I HONDURAS


Honduras är den största producenten av Arabica-kaffe i Centralamerika och den tredje största i region Amerika efter Brasilien och Colombia. Kaffe är extra viktigt för Honduras ekonomi och är levebröd för mer än en miljon människor. Gevalia tror starkt på att framtidens kaffe kan säkras genom tillgänglighet till rätt verktyg och kunskap som ger människor som arbetar med kaffe och deras samhällen en möjlighet till att blomstra och växa. Ett av sätten att uppnå detta är genom tillgång till en bra utbildning, särskilt i ung ålder. Därför vidtar vi på Gevalia åtgärder genom att bygga två skolor i kaffeproducerande områden i Honduras.

Gevalia är stolta över att samarbeta med Coffee Alliance, den ideella organisationen Fundación CoHonducafe, lokala kommuner och samhällen för att förbättra utbildningsinfrastrukturen i Honduras. Vi gör detta genom att skänka pengar till byggnationen av två nya skolor i kaffeodlingsdistrikt. Initiativet är en del av programmet JDE Common Grounds och kommer att hjälpa minst 60 hushåll och 100 barn. Följ bygget av skolorna i Los Jimeritos och Las Mataras nedan.

Card1.png

LAS MATARAS

Las Mataras ligger i kommunen San Marcos de Caiquín i sydvästra Honduras. En ordentlig utbildningsanläggning är avgörande för samhällets utveckling, men för närvarande finns det bara en skola och en förskola i området, och båda är i dåligt skick.arrow icon.png

Card2.png

LOS JIMERITOS

Byn Los Jimeritos ligger i kommunen Yorito i den södra delen av landet. Familjerna i detta samhälle anser att utbildning är ett viktigt och starkt verktyg som kan hjälpa deras barn att möta utmaningar i livet och förbättra deras möjligheter. Närmaste skola ligger däremot till fots 45 minuter bort, och vägen är en farlig grusväg.

 

arrow icon.png

COMMON GROUNDS


Common Grounds är utformat för att ge transparens i de prioriterade hållbarhetsutmaningarna i kaffeförsörjningskedjan och för att kontinuerligt förbättra de sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållandena i kaffeproducerande länder.

Hållbart jordbruk

Hållbart jordbruk och ansvarsfull markanvändning är avgörande för att bekämpa klimatförändringar och skydda den biologiska mångfalden.

 

climate-change.pngKLIMAT OCH NATUR

Vårt tillvägagångssätt handlar om att minska påverkan och anpassa oss till klimatförändringar. Vi arbetar med att bevara biologisk mångfald, naturliga skogar och ekosystem.

soil.pngJORD

Vi hjälper lantbrukare att behålla och förbättra jordens bördighet genom utbildning och lämpliga undersökningar av marken.

water.pngVATTEN

Vi stödjer lantbrukare med teknik för kostnadseffektiv avfallshantering och lär dem hur de kan effektivisera sin vattenanvändning.

Jämlikhet

Vi arbetar för att internationella standarder för mänskliga rättigheter ska upprätthållas för barn, bönder och arbetare.

 

 

climate-change.pngJämlikhet kön och för unga

Våra partners implementerar lokalt relevanta och kulturellt anpassade strategier för att öka möjligheterna för kvinnor och unga.

 

soil.pngBARNARBETE

Vi arbetar med att komma åt grundorsaken till barnarbete i regionerna och arbetar med att bygga hållbara lösningar för att adressera dessa.

water.pngARBETSVILLKOR

Vi inkluderar utbildning gällande säkra arbetsförhållanden och tillgång till skyddsutrustning kopplad till användning av kemikalier i samband med agronomi.

KAFFEBÖNDERNAS VÄLSTÅND

Vi hjälper till att bygga kompetenser för att göra böndernas jordbruk mer ekonomiskt hållbara.

 

climate-change.pngFARM MANAGEMENT

Med ett fokus på att kaffebönderna ska vara involverade stöttar vi dem för att de ska använda sig av goda jordbruksmetoder och erbjuder dem utbildning inom ekonomi och företagande.

soil.pngÖKAD AVKASTNING

Utbildning i tillämpning av goda jordbruksmetoder hjälper till att öka avkastningen, vilket leder till ökade inkomster och bidrar till förbättrade levnadsvillkor.

water.pngINKOMSTDIVERSIFIERING

Stöttar bönderna för att de ska kunna diversifiera sin produktportfölj. Målet är att hjälpa till så att de kan öka effektiviteten i produktionen på befintlig mark och förbättra deras lukrativitet.

CERTIFIERINGAR

Jordens befolkning ökar. Trycket ökar på vår omgivning, och det blir allt trängre i ekologi och natur. När det gäller kaffe är mer än 25 miljoner människor idag beroende av kaffeproduktion för sitt levebröd. Det är därför som Gevalia samarbetar med certifieringar som 4C, Rainforest Alliance och det svenska KRAV-märket, och vi är stolta över att 100% av vårt Gevaliakaffe är inköpt genom ansvarsfull handel.

4c.png

4C

Gevalia är stolta över att ha ett starkt samarbete med 4C. Vi köper in 4C-certifierat kaffe för att stödja hållbar kaffeodling. De arbetar för en hållbar kaffeförsörjningskedja och för bättre levnadsförhållanden för kaffebönderna. Du kan läsa mer om 4C.

 

 

 

arrow.png

Frog.png

Rainforest Alliance

Flera produkter i Gevalias sortiment inom bryggkaffe och hela bönor är certifierade av Rainforest alliance-kaffe. UTZ och Rainforest Alliance har gått samman, och det är anledningen till att du de närmaste åren kommer att se mindre av UTZ och mer Rainforest Alliance-certifierat Gevalia-kaffe. Rainforest Alliance fokuserar på tre pelare för att skapa långsiktig hållbarhet: samhälle, ekonomi och miljö. Du kan läsa mycket mer om Rainforest Alliance.

 

arrow.png

Krav.png

KRAV

Våra ekologiska bryggkaffen och bönprodukter är KRAV-märkta. KRAV-märket står för livsmedel som har producerats utan konstgjorda och kemiska bekämpningsmedel, med välbefinnande för djur, med minskad miljöpåverkan, med mer biologisk mångfald och med bättre arbetsförhållanden. Du kan läsa mycket mer om KRAV.

 

 

arrow.png