FARMERS
INITIATIVE
PROJEKT

PROJEKT HONDURAS

Det här projektet är för inkludering av kvinnor och unga i samhällsutvecklingen i kaffeområden i Honduras och för att förbättra levnadsförhållanden för familjer genom tillgång till dricksvatten.

Vad handlar projektet om?

Genom det här projektet bidrar Gevalia till att kvinnor och unga inkluderas i samhällsutvecklingen i kaffeområden i Honduras och förbättring av familjers levnadsförhållanden.
Vi gör detta genom att utveckla ett medvetenhetsprogram för kaffeodlande familjer i frågor som rör jämställdhet, inkludering av unga och barns rättigheter. Vi hjälper också till att öka tillgången till el-källor genom solcellssystem och dricksvattenförsörjning.

Syftet med projektet?

Det är viktigt att kaffeodlande samhällen har konceptuella, specialiserade och tekniska verktyg för att hitta de bästa sätten att bidra till jämställdhet, inkludering av unga, barns rättigheter och fredlig samexistens för att minska ojämlikheten i vardagen i umgänget med andra. Syftet är att driva utvecklingen och förbättringen av kaffesektorerna genom att etablera och stödja initiativ som främjar produktivitet, ekonomisk tillväxt, socialt ansvarstagande och omsorg om miljön. Genom projektet för inkludering av kvinnor och unga i samhällsutvecklingen i kaffeområden i Honduras förser vi på Gevalia samhällena den nödvändiga finansieringen, utbildningen och de färdigheter som behövs för att dessa mål ska kunna nås.

Så arbetar vi med projektet i Honduras

Genom volontärnätverket Gender and Coexistence strävar vi efter att involvera människor i kaffeodling samhällen, inom områden som kommer att förbättra deras dagliga liv. Detta projekt kommer att arbeta med 10 grupper av kvinnor och 1 grupp med unga för att stärka, identifiera och utveckla företag som gör det möjligt för dem att skapa anställningsmöjligheter, öka sin inkomst och deras levnadsvillkor. På samma sätt kommer ett nätverk av volontärer att skapas för att utveckla ett utbildningsprogram med mer än 50 kaffeodlingssamhällen där det är tänkt att man ska nå minst 500 familjer. Ta en titt på dessa intervjuer

I slutet av projektet förväntas följande resultat och påverkan:

 • Utveckla ett utbildningsprogram för minst 500 kaffeodlande familjer i frågor som rör jämställdhet, inkludering av unga och barns rättigheter
 • Minst 200 familjer har dricksvatten
 • Minst 40 familjer har grundläggande energisystem på sina gårdar via solcellssystem med solcellspaneler

Var i Honduras

Honduras är den största producenten av Arabica-kaffe i Centralamerika och den tredje största i region Amerika efter Brasilien och Colombia

Projektets inkluderar och påverkar följande områden:

 • Comayagua
 • Copán
 • Intibucá
 • La Paz
 • Lempira
 • Ocotepeque
 • Santa Bárbara
 • Yoro

COMMON GROUNDS


Common Grounds är utformat för att ge transparens i de prioriterade hållbarhetsutmaningarna i kaffeförsörjningskedjan och för att kontinuerligt förbättra de sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållandena i kaffeproducerande länder.

Hållbart jordbruk

Card2 Icon 1.png Klimatförändring
Card2 Icon 2.png Mark/Jord
Card2 Icon 3.png Vatten

Jordbruksmetoder som skyddar vår planet för kommande generationer

Jämlikhet

Card2 Icon 1.png Jämlikhet mellan kön och ungdomar
Card2 Icon 2.png Utesluter barnarbete
Card2 Icon 3.png Arbetsvillkor


Medvetenhet och metoder som främjar lika möjligheter och förbättrar arbetsförhållanden som skapar bättre förutsättningar för kvinnor, barn och ungdomar

Kaffeböndernas välstånd

Card1 Icon 1.png Farm Management
Card1 Icon 2.png Förbättrad avkastning
Card1 Icon 3.png Diversifiering


Att bygga upp kapacitet för att göra jordbruket ekonomiskt hållbart