GEVALIA PÅ MINDRE ÄN EN KAFFERAST

Kaffet kom till Sverige 1685, men ansågs den första tiden mest vara en slags medicin. Inte förrän vid mitten av 1800-talet slog det igenom och blev en folklig dryck. Ungefär samtidigt registrerade en driftig 26 åring firman ”Victor Th Engwalls Handelshus i Gefle”. Det året, 1853, hade Gävle 9 500 invånare och inte mindre än 80 konkurrerande minuthandelsfirmor – ett påtagligt resultat av stadens betydelse som en av landets viktigaste hamnstäder.

VICTOR ENGWALLS HANDELSHUS

VICTOR ENGWALLS HANDELSHUS

Handelshuset handlade med så vitt skilda saker som spannmål, brännvin, snus, tobak, glas och kött. Företaget blomstrade och tack vare goda försäkringar klarade det sig till och med genom den stora branden som ödelade stora delar av staden 1867. Kunderna fanns mestadels i Gävle-trakten och en bit norrut och uppåt Dalarna. 1905 ombildades företaget till ett aktiebolag. Tre år senare avled Victor Engwall och sonen Ernst Engwall tog över.

1914 registrerades namnet Gevalia, men det var först på 1920-talet som namnet verkligen etablerades: då fanns det tryckt på de röda, färdigpackade kaffepaketen man började sälja.

FOKUS PÅ KAFFE

1913 köpte Engwall sin första egna rosterianläggning för att erbjuda kunderna kaffe med en bättre och jämnare kvalitet än det man fick när man rostade kaffet i butiker eller i hemmen. 1914 registrerades namnet Gevalia, men det var först på 1920-talet som namnet verkligen etablerades: då fanns det tryckt på de röda, färdigpackade kaffepaketen man började sälja. 

För att få bättre kontroll på kvaliteten och utveckla behandlingen och förvaringen av kaffet inrättade Gevalia ett forskningslaboratorium 1948, och fem år senare invigdes ett av Europas största kafferosterier i Gävle. Samtidigt kom Jacob Engwall på allvar in i företaget. Med sig hade han erfarenheter från kaffeodlingar i Brasilien och förpackningsindustrin i USA.

1971 ställ med Gevalia kaffeprodukter med röd produktetikett, hela sortimentet i snabbköpet

SVERIGES MEST DRUCKNA KAFFE

1957 började man vacuumpacka kaffet, nu kunde man transportera och lagra det färdiga kaffet utan att smaken och kvalitet påverkades. Gevalias popularitet växte och 1966 blev kaffet från Gävle det mest druckna i landet. 1971 sålde familjen Engwall Gevalia till General Foods. Några år senare hade utvecklingen kommit så långt att man kunde börja göra snabbkaffe som var tillräckligt bra för att man skulle kunna sätta namnet Gevalia på det. Under de följande decennierna introducerades Gevalia även i de nordiska länderna och även Estland.

1991 lanserades Gevalias första tv-reklam ”Atleten”, en man som styrketränar hemma i sin lägenhet och lyfter en väldigt tung skivstång. Golvet ger vika, han far genom golvet och gör ett oväntat besök hos granntjejen i våningen under som sitter och fikar.

OVÄNTAT BESÖK

Det är inte bara kaffet som fått ett genomslag i hela landet, även Gevalias reklam har blivit en del av populärkulturen. 1985 kom den första annonsen på temat ”Oväntat besök”, ett tema som senare bland annat inbegrep tunnelbanetåg som kommit rakt upp ur Norrmalmstorg i Stockholm, och berg- och dalvagnar från Liseberg på vift i centrala Göteborg.

Torkade kaffebönor i en liten jutepåse

NYA KAFFEN, NYA MÄRKNINGAR

Redan 1995 lanserades Gevalia Ekologiskt, ett KRAV-märkt kaffe tillverkat på bönor odlade enligt ekologiskt och etiskt högt ställda krav.

Ett decennium senare har Gevalia även inlett samarbete med organisationen Rainforest Alliance, som verkar för en hållbar utveckling. I produktsortimentet finns flera specifikt ekologiskt märkta kaffen, men Gevalia jobbar också för att ständigt öka andelen KRAV och Rainforest Alliance-märkta bönor i alla kaffen.

På senare år har intresset för olika sorters kaffen formligen exploderat. Idag kan du, utifrån din egen smak, välja bland trettiotalet olika kaffen från Gevalia, vart och ett med egen karaktär.