FARMERS
INITIATIVE
PROJEKT

PROJEKT PERU

Detta projekt som kallas Projekt CAFE (Coffee Alliance for Excellence) är för kaffebönderna och deras familjer i Peru, för att förbättra deras inkomst, levnadsstandard och produktivitet för att på så sätt kunna leverera kaffebönor av högre kvalitet.

Vad handlar projektet om?

Våtmalning och torkning av kaffebönor på gårdarna är arbetsintensivt, tidskrävande och ofta ineffektiva processer som minskar böndernas inkomster. Genom det här projektet bidrar Gevalia till utrustning, utbildning och tekniskt stöd, vilket förbättrar produktionskvaliteten för böndernas familjer och samhällen.

Syftet med projektet?

För att öka kaffeböndernas vinster i Peru strävar detta projekt till att förbättra infrastrukturen på gårdarna efter skörden genom att införa en energieffektiv process med låga driftskostnader för våtmalning och torkning bestående av urvalsskärm, cykelbaserad kvarndrivning och en soltork.

Så arbetar vi med projektet i Peru

För att öka kaffeintäkterna för kaffebönder med små gårdar i Peru i San Martin och Huanuco-regionen investerar vi i infrastruktur på gårdarna efter skörd genom att:

  • Uppbyggning av grundläggande infrastruktur för att säkerställa effektiv våtmalning och torkprocess på gårdsnivå
  • Utbilda producenter om torksystem och hur man använder soltorkar.
  • Stimulera skapandet av mikroföretag för ungdomar genom att stödja unga att sälja soltorkningskonstruktioner till kaffezoner.

I slutet av projektet förväntas följande resultat och påverkan

  • Installering av 122 uppsättningar av infrastruktur och torkningsinfrastruktur bestående av en urvalsskärm, en cykeldriven depulperingspropeller och en soltork av kupoltyp som gynnar 110 små kaffebönders familjer.
  • En våtmark för att minska kontamineringen av honungsvatten till följd av våtmalningsprocessen installeras också på varje stödmottagande gård.
  • 122 familjer får utbildning och tekniskt stöd i produktivitet och kvalitet under två kaffecykler.
  • 122 kaffebönders familjer får utbildning utifrån en fysisk och sensorisk utvärdering av deras kaffe för att identifiera och korrigera observerade defekter.
  • Projektresultatet delas med över 3 000 producenter i JDE-projekt genom workshops och besök där man utbyter erfarenheter.

Var i Peru

Det här projektet är för kaffebönderna och deras familjer i Peru, för att förbättra deras inkomst, levnadsstandard och produktivitet för att på så sätt kunna leverera kaffebönor av högre kvalitet. Projektets inkluderar och påverkar följande områden:

  • San Martin
  • Huanuco-regionen

COMMON GROUNDS


Common Grounds är utformat för att ge transparens i de prioriterade hållbarhetsutmaningarna i kaffeförsörjningskedjan och för att kontinuerligt förbättra de sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållandena i kaffeproducerande länder.

Hållbart jordbruk

Card2 Icon 1.png Klimatförändring
Card2 Icon 2.png Mark/Jord
Card2 Icon 3.png Vatten

Jordbruksmetoder som skyddar vår planet för kommande generationer

Jämlikhet

Card2 Icon 1.png Jämlikhet mellan kön och ungdomar
Card2 Icon 2.png Utesluter barnarbete
Card2 Icon 3.png Arbetsvillkor


Medvetenhet och metoder som främjar lika möjligheter och förbättrar arbetsförhållanden som skapar bättre förutsättningar för kvinnor, barn och ungdomar

Kaffeböndernas välstånd

Card1 Icon 1.png Farm Management
Card1 Icon 2.png Förbättrad avkastning
Card1 Icon 3.png Diversifiering


Att bygga upp kapacitet för att göra jordbruket ekonomiskt hållbart