LAS MATARAS

Med målsättningen att förbättra framtiden för ungdomarna i Las Mataras bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola.

BAKGRUND TILL DET HÄR PROJEKTET

I Las Mataras bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola

EN BRA SKOLA ÄR AV STOR BETYDELSE

Las Mataras är ett hem för cirka 400 familjer - varav merparten arbetar på småskaliga kaffeplantager. Orkanskador i november 2020 och covid-19-pandemin har gjort att livet ekonomiskt för dessa familjer har blivit ännu svårare. En ordentlig och bra skola är av stor betydelse för samhällets utveckling, den nuvarande skolbyggnaden och förskolan är båda i dåligt skick. Byggnaden är ett mer än 30 år gammalt ruckel där det läcker in vatten när det regnar i området.

FOTO: DEN NUVARANDE SKOLAN OCH FÖRSKOLAN I LAS MATARAS.
I Las Mataras bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola

DEN NYA SKOLAN HAR PÅBÖRJATS

För att förbättra framtiden för Las Mataras bidrar Gevalia till byggnationen av en helt ny skola i samhället. Samhället har visat stor entusiasm och glädje för projektet och alla inblandade parter har undertecknat ett kontrakt där de förpliktat sig att stödja projektet ekonomiskt, med arbetskraft och genom andra typer av bidrag. Avtalet har gett projektet en bra start och platsen där skolan ska byggas har redan valts ut.

FOTO: DEN NUVARANDE SKOLAN OCH FÖRSKOLAN I LAS MATARAS.

PROJEKTSTATUS

I Las Mataras bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola

Projektstart

Med målsättningen att förbättra framtiden för ungdomarna i Las Mataras bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola.

I Las Mataras bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola

Pågående byggnation

Skolbyggnationen har nu påbörjats i Las Mataras. Du kan läsa mer här.

I Las Mataras bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola

Öppningsceremoni

Skolan i Las Mataras står nu klar. Du kan läsa mer samt se bilder och filmer från invigningen här.