ÖPPNINGSCEREMONI

Med målsättningen att förbättra framtiden för ungdomarna i Las Mataras bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola.

I Las Mataras bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola
I Las Mataras bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola

SKOLAN STÅR KLAR

Skolbyggnaden i Las Mataras står nu klar. Innan skolan byggdes undervisades barnen i Mataras i ett gammalt klassrum med väggar gjorda av soltorkat tegel byggde för mer än 30 år sedan. Nu kan eleverna få sin undervisning i en helt ny och trygg miljö.

I Las Mataras bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola

INVIGNING

De barn som för närvarande är inskrivna firar invigningen av sin nya skola och ser fram emot sin framtida skolgång här. Under de kommande månaderna förväntas fler barn från lokalsamhället och andra närliggande städer i San Marcos de Caiquín skriva in sig i skolan.

I Las Mataras bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola

Projektstart

Med målsättningen att förbättra framtiden för ungdomarna i Las Mataras bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola.

I Las Mataras bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola

Pågående byggnation

Skolbyggnationen har nu påbörjats i Las Mataras. Du kan läsa mer här.