LOS JIMERITOS

I Los Jimeritos bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola, vilket bidrar till att ge barnen i samhället en säker miljö för lärande och utveckling.

BAKGRUND TILL DET HÄR PROJEKTET

I Los Jimeritos bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola

UTBILDNING ÄR NYCKELN TILL EN BÄTTRE FRAMTID

De flesta invånarna i Los Jimeritos arbetar med kaffe eller har små fält där de odlar spannmål. Samhället tror starkt att utbildning är nyckeln till en bättre framtid. Men närmaste skola ligger däremot 45 minuter bort till fots, vilket gör att barnen måste gå på den farliga grusvägen för att komma till skolan varje dag. Under regnperioden försämras vägarna så mycket att föräldrarna ofta väljer att hålla kvar sina barn hemma av rädsla att de ska skadas.

Samhället började använda en lokal nödbostad som skola för att barnens väg till skolan skulle bli kortare och säkrare. Denna byggnad är dock 23 år gammal och har väggar av soltorkat tegel, jordgolv och rostiga zinkplåtar som tak. Inte precis ideala förhållanden för inlärning. Dessutom betyder extremväder att skoldagen avbryts varje gång byggnaden måste användas som skydd.

FOTO: EN NÖDBOSTAD I SAMHÄLLET ANVÄNDS FÖR NÄRVARANDE SOM SKOLA I LOS JIMERITOS.
I Los Jimeritos bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola

DEN NYA SKOLAN HAR PÅBÖRJATS

Men allt detta är nu på väg att förändras. Byggnationen av den nya skolan har påbörjats tack vare donationen från Gevalia, Coffee Alliance, den lokala kommunen, lokalsamhället och tillsammans med projektledningsstöd från den ideella organisationen CoHonducafe Foundation. När byggnationen av skolan är klar kommer den att ha plats för upp till 100 barn – betydligt fler än i den tidigare skolan. Skolbygget är något som är förknippat med stora förväntningar, från såväl Gevalia som från familjerna i Los Jimeritos, om att en ljusare framtid snart kommer att vara verklighet för barnen i samhället.


FOTO: EN NÖDBOSTAD I SAMHAÄLLET ANVÄNDS FÖR NÄRVARANDE SOM SKOLE I LOS JIMERITOS.

PROJEKTSTATUS

I Los Jimeritos bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola

Projektstart

I Los Jimeritos bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola, vilket bidrar till att ge barnen i samhället en säker miljö för lärande och utveckling.

I Los Jimeritos bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola

Pågående byggnation

Skolbyggnationen har nu påbörjats i Los Jimeritos. Du kan läsa mer här.

I Los Jimeritos bidrar Gevalia till byggnationen av en ny skola

Öppningsceremoni

Skolan i Los Jimeritos står nu klar. Du kan läsa mer samt se bilder och filmer från invigningen här.