ANSVARSFULL HANDEL


Gevalia vidtar åtgärder för att bygga en bättre kaffevärld genom att bidra till lokala kaffeodlingssamhällen.

 

STÖDJER KAFFEBÖNDERNA

Vi, som kafferostare med en historia som går mer än 100 år tillbaka i tiden, tar vårt ansvar på allvar genom att samarbeta med lokala kaffesamhällen för att förbättra levnadsförhållanden för tusentals små kaffebönder. Gevalia är ett kaffe för alla dagar och tillfällen, och vårt mål är därför att säkerställa ett hållbart kaffe för morgondagen. Därför vidtar vi nu åtgärder för att bygga en bättre kaffevärld.

gevalia Farmers initiative

gevalia ger tilbaka

Gevalia stöttar kaffebönder, så att vi tillsammans kan skapa positiv förändring. För varje förpackning av vårt Farmers Initiative kaffe som du köper, donerar vi pengar till projekt som stöttar kaffebönderna och förbättrar deras vardag.

ANSVARSFULL HANDEL

SKOLBYGGNADSPROJEKT I HONDURAS


Honduras är den största producenten av Arabica-kaffe i Centralamerika och den tredje största i region Amerika efter Brasilien och Colombia. Kaffe är extra viktigt för Honduras ekonomi och är levebröd för mer än en miljon människor. Gevalia tror starkt på att framtidens kaffe kan säkras genom tillgänglighet till rätt verktyg och kunskap som ger människor som arbetar med kaffe och deras samhällen en möjlighet till att blomstra och växa. Ett av sätten att uppnå detta är genom tillgång till en bra utbildning, särskilt i ung ålder. Därför vidtar vi på Gevalia åtgärder genom att bygga två skolor i kaffeproducerande områden i Honduras.

Gevalia är stolta över att samarbeta med Coffee Alliance, den ideella organisationen Fundación CoHonducafe, lokala kommuner och samhällen för att förbättra utbildningsinfrastrukturen i Honduras. Vi gör detta genom att skänka pengar till byggnationen av två nya skolor i kaffeodlingsdistrikt. Initiativet är en del av programmet JDE Common Grounds och kommer att hjälpa minst 60 hushåll och 100 barn. Följ bygget av skolorna i Los Jimeritos och Las Mataras nedan.

Card1.png

LAS MATARAS

Las Mataras ligger i kommunen San Marcos de Caiquín i sydvästra Honduras. En ordentlig utbildningsanläggning är avgörande för samhällets utveckling, men för närvarande finns det bara en skola och en förskola i området, och båda är i dåligt skick.arrow icon.png

Card2.png

LOS JIMERITOS

Byn Los Jimeritos ligger i kommunen Yorito i den södra delen av landet. Familjerna i detta samhälle anser att utbildning är ett viktigt och starkt verktyg som kan hjälpa deras barn att möta utmaningar i livet och förbättra deras möjligheter. Närmaste skola ligger däremot till fots 45 minuter bort, och vägen är en farlig grusväg.

 

arrow icon.png

COMMON GROUNDS


Common Grounds är utformat för att ge transparens i de prioriterade hållbarhetsutmaningarna i kaffeförsörjningskedjan och för att kontinuerligt förbättra de sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållandena i kaffeproducerande länder.

Hållbart jordbruk

Card2 Icon 1.png Klimatförändring
Card2 Icon 2.png Mark/Jord
Card2 Icon 3.png Vatten

Jordbruksmetoder som skyddar vår planet för kommande generationer

Jämlikhet

Card2 Icon 1.png Jämlikhet mellan kön och ungdomar
Card2 Icon 2.png Utesluter barnarbete
Card2 Icon 3.png Arbetsvillkor


Medvetenhet och metoder som främjar lika möjligheter och förbättrar arbetsförhållanden som skapar bättre förutsättningar för kvinnor, barn och ungdomar

Kaffeböndernas välstånd

Card1 Icon 1.png Farm Management
Card1 Icon 2.png Förbättrad avkastning
Card1 Icon 3.png Diversifiering


Att bygga upp kapacitet för att göra jordbruket ekonomiskt hållbart

CERTIFIERINGAR

Jordens befolkning ökar. Trycket ökar på vår omgivning, och det blir allt trängre i ekologi och natur. När det gäller kaffe är mer än 25 miljoner människor idag beroende av kaffeproduktion för sitt levebröd. Det är därför som Gevalia samarbetar med certifieringar som 4C, Rainforest Alliance och det svenska KRAV-märket. Vår målsättning är att inför 2025 ha 100% ansvarsfullt inköp av kaffe.

4c.png

4C

Gevalia är stolta över att ha ett starkt samarbete med 4C. Vi köper in 4C-certifierat kaffe för att stödja hållbar kaffeodling. De arbetar för en hållbar kaffeförsörjningskedja och för bättre levnadsförhållanden för kaffebönderna. Du kan läsa mer om 4C.

 

 

 

arrow.png

Frog.png

Rainforest Alliance

Mer än 70 % av Gevalias sortiment inom bryggkaffe och hela bönor är certifierade av Rainforest alliance-kaffe. UTZ och Rainforest Alliance har gått samman, och det är anledningen till att du de närmaste åren kommer att se mindre av UTZ och mer Rainforest Alliance-certifierat Gevalia-kaffe. Rainforest Alliance fokuserar på tre pelare för att skapa långsiktig hållbarhet: samhälle, ekonomi och miljö. Du kan läsa mycket mer om Rainforest Alliance.

 

arrow.png

Krav.png

KRAV

Våra ekologiska bryggkaffen och bönprodukter är KRAV-märkta. KRAV-märket står för livsmedel som har producerats utan konstgjorda och kemiska bekämpningsmedel, med välbefinnande för djur, med minskad miljöpåverkan, med mer biologisk mångfald och med bättre arbetsförhållanden. Du kan läsa mycket mer om KRAV.

 

 

arrow.png