ANSVARFULL HANDEL


Gevalia vidtar åtgärder för att bygga en bättre kaffevärld genom att bidra till lokala kaffeodlingssamhällen.


arrow2 icon.png

 

REDUCERAT KLIMATAVTRYCK


Vi på Gevalia fortsätter att förbättra vårt klimatavtryck.

 

arrow2 icon.png

PAKETERING


Vi har investerat i vår fabrik i Gävle, vilket har gjort det möjligt att optimera vår paketering av kok- och bryggkaffe.


arrow2 icon.png

REDUCERAT KLIMATAVTRYCK

KOLDIOXIDNEUTRAL FABRIK*

check icon.png 100 % förnybar elektricitet från regional
    vattenkraft

check icon.png 100 % förnybar fjärrvärme från biomassa/
    värmeåtervinning

check icon.png 100 % klimatkompenserad propan

check icon.png 0 % avfall till deponi

check icon.png Fjärrkyla från flod

 

* Vår tillverkningsanläggning i Gävle har bekräftats koldioxidneutral för 2020 av testinstitutet SGS Spain när det gäller energiförbrukning och uppvärmning av anläggningen. Det innebär att det har bekräftats att anläggningarnas energiförbrukning och uppvärmning inte leder till något nettoutsläpp av koldioxid i atmosfären. Det har uppnåtts genom våra fokuserade insatser för att minska vår totala energianvändning på platsen, användningen av förnybara energikällor där det är möjligt och genom att köpa så kallade koldioxidkrediter för att kompensera för utsläppen av växthusgaser med avseende på vår återstående energianvändning. Vi har ett miljöprogram på plats för att upprätthålla de uppnådda resultaten och vi fortsätter vårt hårda arbete med att ytterligare minska koldioxidavtrycket från vår tillverkningsprocess under de kommande åren. Du kan läsa hela rapporten från SGS här , där du också hittar ytterligare information om vårt miljöarbete och om hur vi arbetar för att minska vårt koldioxidavtryck genom att köpa så kallade koldioxidkrediter.
gevalia Farmers initiative

gevalia ger tilbaka

Gevalia stöttar kaffebönder, så att vi tillsammans kan skapa positiv förändring. För varje förpackning av vårt Farmers Initiative kaffe som du köper, donerar vi pengar till projekt som stöttar kaffebönderna och förbättrar deras vardag.

ANSVARSFULL HANDEL

SKOLBYGGNADSPROJEKT I HONDURAS


Honduras är den största producenten av Arabica-kaffe i Centralamerika och den tredje största i region Amerika efter Brasilien och Colombia. Kaffe är extra viktigt för Honduras ekonomi och är levebröd för mer än en miljon människor. Gevalia tror starkt på att framtidens kaffe kan säkras genom tillgänglighet till rätt verktyg och kunskap som ger människor som arbetar med kaffe och deras samhällen en möjlighet till att blomstra och växa. Ett av sätten att uppnå detta är genom tillgång till en bra utbildning, särskilt i ung ålder. Därför vidtar vi på Gevalia åtgärder genom att bygga två skolor i kaffeproducerande områden i Honduras.

Gevalia är stolta över att samarbeta med Coffee Alliance, den ideella organisationen Fundación CoHonducafe, lokala kommuner och samhällen för att förbättra utbildningsinfrastrukturen i Honduras. Vi gör detta genom att skänka pengar till byggnationen av två nya skolor i kaffeodlingsdistrikt. Initiativet är en del av programmet JDE Common Grounds och kommer att hjälpa minst 60 hushåll och 100 barn. Följ bygget av skolorna i Los Jimeritos och Las Mataras nedan.

Card1.png

LAS MATARAS

Las Mataras ligger i kommunen San Marcos de Caiquín i sydvästra Honduras. En ordentlig utbildningsanläggning är avgörande för samhällets utveckling, men för närvarande finns det bara en skola och en förskola i området, och båda är i dåligt skick.arrow icon.png

Card2.png

LOS JIMERITOS

Byn Los Jimeritos ligger i kommunen Yorito i den södra delen av landet. Familjerna i detta samhälle anser att utbildning är ett viktigt och starkt verktyg som kan hjälpa deras barn att möta utmaningar i livet och förbättra deras möjligheter. Närmaste skola ligger däremot till fots 45 minuter bort, och vägen är en farlig grusväg.

 

arrow icon.png