GEVALIA INTEGRITETSPOLICY

GEVALIA produkter och anknytande tjänster och aktiviteter, inklusive denna webbplats (”GEVALIA-produkter”), är utvecklade och marknadsförs av JACOBS DOUWE EGBERTS SE AB och dess respektive affärsenheter i olika länder.

GEVALIA verkar för att respektera och skydda din integritet samt dina personuppgifters säkerhet i enlighet med tillämpliga lagar och dataskyddsförordningen (GDPR).

I denna integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi samlar in dem samt i vilka syften. Det betyder, bland annat, att vi:

 • i detalj förklarar personuppgiftskategorierna som vi samlar in och hur vi samlar in dem;
 • tydligt anger i vilka syften och på vilka rättsliga juridiska grunder vi behandlar personuppgifter;
 • strävar efter att begränsa insamlingen av personuppgifter till endast de uppgifter som behövs för berättigade ändamål;
 • först begär ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • implementera lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräva detsamma av parter som behandlar personuppgifter på vår order;
 • respekterar din rätt att begära tillgång till och en kopia av dina personuppgifter och få den rättad eller raderad, bland andra rättigheter som du har som beskrivs nedan.

Observera att vi även behandlar personuppgifter med hjälp av kakor och liknande teknik. Läs vår Kakpolicy https://www.gevalia.se/policy-for-cookies/ om du vill veta mer om detta. Vi rekommenderar att du läser dessa policyer noggrant. Denna integritetspolicy reviderades senast 19-07-2018.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

JACOBS DOUWE EGBERTS SE ansvarar för insamlingen och behandlingen av personuppgifter i samband med denna integritetspolicy.

Varför vi samlar in dina personuppgifter?

När du väljer att registrera ett konto, köpa en GEVALIA-produkt eller på annat sätt kontakta oss, kommer vi att be dig att tillhandahålla vissa personuppgifter, samt viss valfri information om din användning av GEVALIA -produkter. De huvudsakliga syftena för vilka vi använder dina personuppgifter är att:

 • kommunicera med dig på ett personligt sätt, som att svara på feedback eller serviceförfrågningar samt registrera och lösa klagomål;
 • hålla dig ajour med vår kommersiella utveckling och personliga erbjudanden baserade på din orderhistorik och beteende på webbplatsen, med hjälp av elektroniska och fysiska meddelanden, som vårt nyhetsbrev;
 • använda automatisk behandling av dina personuppgifter för att utvärdera, analysera och förutse dina personliga preferenser och intressen för att rikta vår marknadskommunikation så att den uppfyller sådana preferenser och intressen;
 • utföra marknadsundersökningar för att förstå dina behov och förbättra vår verksamhet;
 • i statistiska syften samt för att underlätta våra tjänster, kontakta dig och påminna dig om du har ej genomförda köp i vår webbshop samt i andra marknadsföringssyften
 • hantera ditt deltagande i tävlingar, kampanjer, undersökningar i webbplatsfunktioner;
 • hantera ditt konto på vår webbplats;
 • fullgöra ett avtal, som att slutföra transaktioner, hantera och uppfylla dina köp av GEVALIA-produkter och tjänster knutna till detta;
 • skicka statusuppdateringar och servicemeddelanden;
 • skicka ut meddelanden vid ändringar i våra policyer och andra (juridiska) dokument som kan beröra dig;
 • uppfylla rättsliga skyldigheter.

Vilka rättsliga grunder gäller för att behandla dina uppgifter?

Vi behandlar bara din personliga information där vi har en rättslig grund att göra det. De motsvarande rättsliga grunderna för att behandla personuppgifter för ovanstående ändamål är:

 • Du har gett oss, eller en tredje part, samtycke att behandla dina personuppgifter (till exempel om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller registrerat ett GEVALIA-konto);
 • Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av ett avtal med dig, eller för att förbereda ingåendet av ett avtal med dig på din begäran (till exempel om du gör en beställning på vår webbplats);
 • Behandlingen är nödvändig för andra legitima intressen som vi har (som att behandla IP-adresser för att förhindra, upptäcka och/eller reagera på missbruk av vår webbplats och/eller lagring av ytterligare information för att kunna identifiera dig när du förlorar åtkomst till ditt konto)
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet (till exempel på grund av skatteregler måste vi spara vissa kunduppgifter).

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Du kan dela dina personuppgifter med oss på ett antal olika sätt, till exempel genom att:

 • prenumerera på vårt nyhetsbrev;
 • kommunicera med vårt Consumer Care Center via e-post, per telefon, via sociala medier eller skriftligen;
 • registrera din GEVALIA-produkt (antingen online eller genom att skicka tillbaka det ifyllda svarskortet som medföljer produkten);
 • deltaga i kampanjer, tävlingar eller onlineforum, eller genom att fylla i ett frågeformulär eller undersökning om GEVALIA-produkter;
 • köpa en GEVALIA-produkt eller -tjänst direkt från vår webbplats;
 • registrera ett konto;
 • deltaga i en aktivitet på sociala medier som har att göra med GEVALIA-produkter genom att klicka på ”gilla” eller ”dela”;
 • be om att få meddelanden på din mobiltelefon/enhet;
 • deltaga i produkttester eller -undersökningar;
 • social inloggning: genom att använda Facebook, LinkedIn eller andra sociala medieuppgifter för att skapa ett konto eller logga in på ;  
 • social listening: vi kan söka på internet efter relevant och offentligt tillgängligt innehåll och använda det för att förbättra produkter eller tjänster, lösa konsumentfrågor och tillhandahålla riktad marknadsföring;
 • Kakor som placeras av JDE eller tredje part på din dator eller mobila enhet när du besöker våra webbplatser och accepterar kakorna; du kan läsa mer om dem i vår Kakpolicy https://www.gevalia.se/policy-for-cookies/;
 • genom tredje parts datamäklare om din kontaktinformation, plats, preferenser, intresse och köp. Vi kommer endast att få sådana uppgifter från tredje part som har samlat in och kan lämna ut sådana uppgifter till oss enligt tillämplig lag.

Personuppgifterna som vi behandlar

Genom att använda märkesprodukterna, lämnar du vissa uppgifter till oss eller våra tjänsteleverantörer eller ombud, som kan innehålla personuppgifter. Vi lagrar och använder endast personuppgifter som tillhandahålls av dig eller som tydligt tillhandahålls till oss för behandlingssyften som nämns ovan eller som nämns när du lämnade personuppgifterna. Vi kommer inte att använda personuppgifter för andra ändamål såvida du inte har samtyckt till detta innan. Följande personuppgiftskategorier kan behandlas av oss:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. för- och efternamn, postadress, e-postadress, telefonnummer);
 • Andra personuppgifter (t.ex. kön, födelsedatum (valfritt), nationalitet, språk);
 • Finansiella uppgifter och transaktionsuppgifter (t.ex. bankkontoinformation, kredit- eller bankkortnummer);
 • Kontouppgifter (t.ex. användarnamn, lösenord);
 • Information om din GEVALIA-produkt;
 • Preferenser, intressen, tidigare köp, ej slutförda köp, plats;
 • Kakinformation samlas in via en enhet som används av dig i enlighet med tillämplig kakpolicy från webbplatsen där kakan placerades. 

Hur delar vi dina personuppgifter?

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer eller ombud (kallade ”processorer”) för att utföra vissa behandlingsaktiviteter för vår räkning, inklusive de aktiviteter som nämns i denna policy, som parter inblandade i att utföra ett köpavtal (som betalningstjänstleverantörer och paketdistributionstjänster) eller underlättande marknadsföringsinitiativ (som att skicka nyhetsbrev och kampanjer). Vi kommer inte sälja, hyra, leasa eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part, och göra det möjligt för dem att använda dina personuppgifter för egna syften. Vi använder tredje parts tjänsteleverantörer för webbplatshotell, betalningshantering, paketdistributionstjänster samt tredje parts reklam.

Vi sluter så kallade ”databehandlingsavtal” med alla parter som behandlar dina personuppgifter för vår räkning, så att de är juridiskt bundna att hålla dina uppgifter konfidentiella, att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder, att meddela oss om dina uppgifters säkerhet har överträtts samt andra skyldigheter för att skydda din integritet.

JACOBS DOUWE EGBERTS SE säljer ibland (del av) en verksamhet till ett annat företag. Om sådan verksamhet avser GEVALIA-produkter, kan ett sådant ägarbyte omfatta överföring av dina personuppgifter till den nya ägaren.

Dessutom kommer vi att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag, där det behövs för att förebygga eller bekämpa bedrägeri, där det krävs för tvistlösning eller för andra brådskande legitima behov som under omständigheterna måste väga tyngre än dina integritetsintressen, som kan omfatta vår verksamhets och vår personals säkerhet.

Vi delar personuppgifter mellan JDE:s dotterbolag enligt våra bindande bolagsregler som finns registrerade hos den nederländska dataskyddsmyndigheten. Vi delar även personuppgifter med tredjepartsannonsörer.

Marknadskommunikation

Vi vill skicka information till dig om GEVALIA-produkter och relaterade tjänster som kan intressera dig, utifrån din orderhistorik och beteende på webbplatsen, genom t.ex. e-post eller andra kommunikationskanaler, men vi kommer endast att göra detta om du (i) specifikt samtyckt till att ta emot sådana meddelanden från oss, eller (ii) du har köpt en produkt eller tjänst från oss som liknar den produkt eller tjänst som vi vill informera dig om och du, vid köptillfället, inte använde din rätt att motsätta dig sådana meddelanden.

Du har alltid möjlighet att avsluta din prenumeration på all vidare kommunikation från oss vad gäller GEVALIA-produkter och -tjänster genom att klicka på alternativet ”avbryt prenumeration” i sidfoten i e-postmeddelandena som vi skickar, eller genom att besöka din profil online och ändra dina kommunikationsinställningar.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter med en mängd olika säkerhetsåtgärder. Detta kan innefatta säkra registreringsformulär, kryptering av data och begränsad åtkomst till dina personuppgifter.

Vad är lagringsperioder?

Personuppgifter som samlas in kommer inte att lagras längre än nödvändigt för att uppfylla ändamålen som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs och är försvarbar eller tillåts enligt lag. Ett par exempel:

- Ditt köp. Alla personuppgifter om ditt köp kommer att lagras tills beställningen har slutförts och två år efter den rättsliga garantitiden har löpt ut - om du inte har registrerat ett konto. I sådana fall kommer uppgifterna att lagras under en period som anges nedan. Observera att vissa personuppgifter måste lagras under en längre period för att uppfylla juridiska (skattemässiga) skyldigheter.

- Ditt konto. Personuppgifter om ditt konto (som ditt användarnamn, lösenord, fakturor och alla andra personuppgifter som lagras inom ditt konto) kommer att lagras tills du bestämmer dig för att radera ditt konto och tre månader därefter.

- När du kontaktar oss. Om du väljer att kontakta oss, kommer vi att lagra alla personuppgifter som vi tar emot så länge som krävs för att hantera din begäran och tre månader därefter.

- Din prenumeration på vår marknadskommunikation. Om du har anmält dig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller andra former av marknadskommunikation, kommer alla personuppgifter som behandlas för detta ändamål, som ditt namn och din e-postadress, att lagras tills du väljer att avsluta prenumerationen. Om du avslutar prenumerationen, kan vi lagra din (e-post)adress och lägga till den till en lista över parter som avslutat prenumerationen. Om så är fallet, kommer dessa uppgifter att sparas i tre månader efter du har avslutat prenumerationen, uteslutande för att indikera att du inte vill ha marknadskommunikation.

- Om du deltar i tävlingar, undersökningar och produkttester. Alla personuppgifter som kan behandlas under tävlingar, undersökningar och ditt deltagande i produkttester kommer att lagras i två år efter uppgifterna har samlats in.

Överföring av uppgifter

Du ska vara medveten om att affärsenheterna som ansvarar för försäljning och marknadsföring av GEVALIA-produkter som visas på denna webbplats, är en del av JACOBS DOUWE EGBERTS SE -företag runt om i världen. Till följd av detta, kan dina personuppgifter överföras inom JACOBS DOUWE EGBERTS SE -gruppens företag. Dessutom tillhandahålls JACOBS DOUWE EGBERTS SE -systemet av en tjänsteleverantör som finns i Nederländerna.

Observera att vissa tredje länder, som USA, inte tillhandahåller en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Men du kan vara säker på att JACOBS DOUWE EGBERTS SE har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att garantera dina uppgifters sekretess och säkerhet.

Vi lagrar dina personuppgifter i ett moln

Vi kan lagra dina personuppgifter i ett moln. Till följd av detta kan dina personuppgifter behandlas av en molntjänstleverantör för vår räkning och lagras på olika platser i världen. Vi har ingått avtal med sådana molntjänstleverantörer och har vidtagit nödvändiga organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkerställa att dina personuppgifter uteslutande kommer att användas för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

Barn

Vi riktar inte in oss på barn under 16 år.

Vi rekommenderar starkt att föräldrar tar en aktiv roll vid kontroll av deras barns onlineaktiviteter. Vi har i allmänhet inte för avsikt att samla in personuppgifter från/eller kommunicera med barn. Men om vi måste kommunicera med barn, strävar vi efter att ge föräldrar eller vårdnadshavare en skälig möjlighet att samtycka innan vi använder barnets personuppgifter, utom där vi endast svarar på barnets fråga eller tillhandahåller den tjänst barnet begär.

Dina rättigheter

All marknadskommunikation som du får erbjuder möjligheten att avsluta prenumerationen på ytterligare marknadskommunikation (dvs. motsätta sig denna användning av dina personuppgifter). Vi kommer försöka att uppfylla din avbrutna prenumeration så snart som möjligt.  Observera att om du avslutar din prenumeration på marknadskommunikation, kan vi fortfarande skicka viktiga administrativa meddelanden, som du inte kan avsluta prenumerationen på.

Du kan även begära att granska, korrigera, uppdatera, undertrycka, begränsa eller radera personuppgifter som du tidigare tillhandahållit, eller begära att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter för att överföra dem till ett annat företag (i den mån denna rätt till dataportabilitet tillhandahålls av tillämplig lag), genom att kontakta https://contactus.jdecoffee.com/gevalia-sweden/ där du nämner ditt namn, (företag) och adress. Vi svarar på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

I din begäran, förtydliga vilka personuppgifter du vill ändra, om du vill ta bort personuppgifter från vår databas.  För din säkerhet kan vi endast genomföra förfrågningar med hänsyn till personuppgifter som är knutna till den e-postadress som du använder för att skicka din begäran och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi implementerar din begäran.  Vi kommer försöka att uppfylla din begäran så snart som möjligt. 

Observera att vi kan behöva lagra viss information för våra register och/eller slutföra eventuella transaktioner som du påbörjade innan du begärde en ändring eller borttagning (om du t.ex. gör ett köp eller deltar i en kampanj, kan du inte ändra eller ta bort personuppgifter som tillhandahålls förrän köpet eller kampanjen är slutförd).

Dataskyddsmyndigheters roll

Om du har klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, hjälper vi dig gärna. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du är bosatt. En förteckning över dataskyddsmyndigheter finns här.

Kontakt- och företagsinformation

Skicka frågor och kommentarer om integritet till privacy@jdecoffee.com. Eller kontakta oss via våra kanaler i sociala medier. 

 

JACOBS DOUWE EGBERTS S.E. AB

Adress.                                    Färögatan 33
                                                164 51 Kista
                                                Sverige/Sweden

Tel.                                          Tel. 0200-883721
                                                Handelskammare: 01045536

Uppgiftsskyddsombud:           First Privacy GmbH,

                                                Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Tyskland

                                                Handelsregister Bremen HRB 29225 HB

                                                www.first-privacy.com

                                                privacy@jdecoffee.com

                                                office@first-privacy.com

 

Sammanfattning av samtycke

Genom att klicka på knappen acceptera nedan, bekräftar jag härmed att jag har läst och förstått ovanstående information, som jag härmed accepterar och jag samtycker uttryckligen till:

 

 • att få elektronisk marknadskommunikation från JACOBS DOUWE EGBERTS SE med innehåll och användning av kommunikationsmedel som förklaras ovan
 • behandlingen av mina personuppgifter som förklaras ovan och i synnerhet, men inte begränsat till,
  • kombinationen av personuppgifter som jag tillhandahåller själv med personuppgifter som erhålls från tredje part för behandling av personuppgifter för profilering och riktade marknadssyften
  • det automatiserade beslutsfattandet i förhållande till den marknadskommunikation som jag får