ETT STÖRRE ANSVAR ÄN BÄSTA KOPPEN KAFFE

 

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Kaffe är världens andra mest handlade råvara och har en stor påverkan på miljö och människor runt om i världen. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra produkter, minska vår miljöpåverkan och förbättra människors arbetsvillkor. Gevalia har, som en del av JACOBS DOUWE EGBERTS och genom samarbeten med oberoende organisationer som Rainforest Alliance och UTZ, tydligt definierade hållbarhetsmål som vi arbetar för att uppnå.