UTZ

Bättre jordbruk. Bättre framtid. UTZ (vilket betydergott mayaspråket quiché) har åtagit sig att skapa en bättre och mer hållbar värld. De är nu det största programmet för kaffe och kakao och har certifieringssystem även i råvaror som te och hasselnötter. UTZ-certifieringen finner du över 13.500 olika produkter i över 136 länder. Genom att köpa UTZ-certifierade produkter kan du känna ett förtroende och samtidigt stödja en bättre värld. Fokus ligger inom tre områden: Ekonomi, miljömässiga och sociala förhållanden. Eller som de själva uttrycker det: people - planet - profit.

www.utz.org

People

Kaffeodlarna knutna till UTZ skapar en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla sina anställda. Trygga och respektfulla arbetsförhållanden upprätthålls och kontrolleras av oberoende certifieringsorgan. Som exempel kan nämnas: skyddskläder, ordentliga bostäder för arbetare, tillgång till rent dricksvatten, sanitet och hälsovård. Barnarbete är förbjudet och bönder stimuleras till möjligheten att låta barnen gå i skola. 

PLANET

Kaffeodlarna är försiktiga och effektiva på det sätt de använder mark, vatten och energi. Som exempel kan nämnas: förebyggande av skogsavverkning, minskning av konstgödsel, respekt för skyddade områden, växter och djur, effektiv avfallshantering, användning av naturliga trädslag som skuggar kaffebuskarna. Skydd och omsorg om miljön helt enkelt. 

Profit

Kaffeodlarna lär sig att hantera sin gård på ett lönsamt sätt. De får utbildning för att använda bättre och effektivare jordbruksmetoder som både skyddar miljön och gör att de får ut mer av sin mark. Allt leder till ökad produktivitet, bättre kvalitet på grödor och högre avkastning till lägre kostnader. Högre inkomst möjliggör nya investeringar och skapar bättre möjligheter för deras familjer och arbetare.