KAFFE ODLAT MED

Vi blir alltfler, vi människor på jorden. Trycket ökar på vår omvärld, ekologin och naturen blir alltmer trängd. När det gäller kaffe är mer än 25 miljoner människor idag beroende av kaffeodling – ofta i utvecklingsländer där de lever under knappa resurser. Med tanke på det är det självklart för Gevalia att samarbeta med Rainforest Alliance och svenska KRAV-märkningen.

RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance är en internationell oberoende miljövårdsorganisation som har fokus på tre grundpelare för att skapa långsiktig hållbarhet: sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Certifieringen de står för baseras på en helhetssyn på vad som behövs för en hållbar utveckling – den hjälper odlarna att satsa på långsiktigt hållbara odlingar samtidigt som den innebär en bättre ekonomi och bättre sociala förhållanden för dem som är beroende av odlingen.

FÖR MILJÖN

En gård som är certifierad enligt Rainforest Alliance odlar kaffe på det sätt som det växer naturligt – tillsammans med andra träd och buskar. Det hindrar skövling och hjälper till att bevara biologisk mångfald. Produktionen får inte förorena miljön och inte skada djurlivet vid odlingen. Våtmarker skyddas och man minskar användningen av vatten i hanteringen av kaffebönorna.

FÖR MÄNNISKORNA

I Rainforest Alliance-certifieringen ställs krav på värdiga och säkra arbetsförhållanden för dem som arbetar på odlingen. Dessutom ställs krav på levnadsförhållandena för arbetarna och deras familjer. Det ska bland annat finnas rent, säkert dricksvatten, läkarhjälp, mediciner och barnen ska ha tillgång till skolor.

FÖR KAFFEODLAREN

Genom att certifiera sina odlingar får odlaren bättre betalt för kaffet, eftersom det är etiskt och ekologiskt sunt odlat, och dessutom håller högre kvalitet. För att se till att allt går rätt till inspekterar auktoriserade oberoende kontrollanter inspekterar odlingarna så att de lever upp till kraven. Läs mer på rainforest-alliance.org!

KRAV

Utöver Rainforest Alliance är flera av våra kaffen även märkta KRAV, en svensk märkning för ekologisk produktion. Den innebär att kaffet är helt fritt från syntetiska bekämpningsmedel och konstgödsel, och helt fritt från genmodifierade organismer. Läs mer på krav.se.