FARMERS
INITIATIVE
PROJEKT

PROJEKT HONDURAS

Detta projekt fokuserar på hela familjen för att uppmuntra deltagande och inkludering, och på att förbättra deras tillgång till dricksvatten och energiförsörjning.

Läs mer om Honduras-projektet

Projekt Peru

Genom förbättring av böndernas utrustning och teknik strävar vi på Gevalia efter att öka den totala kvaliteten på kaffebönorna som levereras av bönderna för att optimera deras inkomst och levnadsstandard.

Läs mer om Peru-projektet

COMMON GROUNDS


Common Grounds är utformat för att ge transparens i de prioriterade hållbarhetsutmaningarna i kaffeförsörjningskedjan och för att kontinuerligt förbättra de sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållandena i kaffeproducerande länder.

Hållbart jordbruk

Card2 Icon 1.png Klimatförändring
Card2 Icon 2.png Mark/Jord
Card2 Icon 3.png Vatten

Jordbruksmetoder som skyddar vår planet för kommande generationer

Jämlikhet

Card2 Icon 1.png Jämlikhet mellan kön och ungdomar
Card2 Icon 2.png Utesluter barnarbete
Card2 Icon 3.png Arbetsvillkor


Medvetenhet och metoder som främjar lika möjligheter och förbättrar arbetsförhållanden som skapar bättre förutsättningar för kvinnor, barn och ungdomar

Kaffeböndernas välstånd

Card1 Icon 1.png Farm Management
Card1 Icon 2.png Förbättrad avkastning
Card1 Icon 3.png Diversifiering


Att bygga upp kapacitet för att göra jordbruket ekonomiskt hållbart